Login

એગોલા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

એગોલા

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી ૮ કિ.મી ના  અંતરે એગોલા ગ્રામ પંચાયત આવેલ છે.

·         ગામ ની વસ્તી ૧૨૦૪  છે.

·         ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા અને ૩આંગણવાડી આવેલ છે.

·         ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·         ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·         ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા  ૧ બોર અને ૧ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·         ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

·         ગામમાં જોવાલાયક મહાદેવ અને લખાપીર નું મંદિર આવેલ છે. 

મહિવાલ ઉમેદભાઈ એમ

( સરપંચ શ્રી )

ચૌધરી અશોકભાઈ

( ડે.સરપંચ શ્રી )

રમણભાઈ પ્રજાપતિ

( તલાટી શ્રી )

શ્રી હસમુખભાઈ ચૌધરી

( કોમ્પ્યુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd