Login

બાદરગઢ ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

બાદરગઢ ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૬ કિ.મી દુર બાદરગઢ ગામ આવેલ છે.

  • બાદરગઢ ગામ ની વસ્તી ૪૯૭૯છે.
  • ગામમાં ૨ પ્રાથમિક શાળા અને ૬ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૩ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • બાદરગઢ ગ્રામ પંચાયત જ્યોતિ ગ્રામ યોજનામાં સામેલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ નું મંદિર અને મસ્જીદ આવેલ છે.

આશાબેન આગલોડીયા

( સરપંચ શ્રી )

નીતિનભાઈ ભાટિયા

( તલાટી શ્રી )

અકબરભાઈ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd