Login

ભાગળ (જ) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

ભાગળ ( જગાણા ) ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૦ કિ.મી દુર ભાગળ(જગાણા) ગામ આવેલ છે.

  • ભાગળ(જ) ગામ ની વસ્તી ૬૨૪૯ છે.
  • ગામમાં ૨ પ્રાથમિક શાળા, ૧ માધ્યમિક શાળા અને ૭ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા ૪ બોર અને ૮ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં પંચવટી બાગ અને મસ્જીદ આવેલ છે.

સીતાબેન ટી ઠાકોર

( સરપંચ શ્રી )

અ.રશીદ ગુ.રસુલ ધધા

( ડે.સરપંચ શ્રી )

જે. પી. ચૌહાણ

( તલાટી શ્રી )

ફહદ એમ મરેડીયા

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd