Login

ચિત્રાસણી ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

ચિત્રાસણી ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૩ કિ.મી દુર આબુ હાઇવે પર ચિત્રાસણી ગામ આવેલ છે.

  • ચિત્રાસણી ગામ ની વસ્તી ૩૪૨૨ છે.
  • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા, ૧ માધ્યમિક શાળા અને ૫ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલું છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૨ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામને સમરસ પંચાયત એવોડ મળેલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં બાલારામ નદી કિનારે મહાદેવનું મંદિર અને બાલારામ પેલેસ આવેલ છે.

તારાભાઈ વી માજીરાણા

( સરપંચ શ્રી )

દિલીપભાઈ પટેલ

( તલાટી શ્રી )

રમેશભાઈ સુમરક

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd