Login

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

ગામના તેજસ્વી તારલાઓ

સૌજન્ય

  રમીલાબેન ડી વારેચા

  ( સરપંચ શ્રી )

  એમ.જી.મનસુરી

  ( તલાટી શ્રી )

  જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

  ( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

  Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd