Login

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

વિકાસના કામોની માહિતી

સૌજન્ય

વિકાસના કામોની માહિતી

Back

રમીલાબેન ડી વારેચા

( સરપંચ શ્રી )

એમ.જી.મનસુરી

( તલાટી શ્રી )

જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd