Login

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

સંપર્ક

સૌજન્ય

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત 

તા.પાલનપુર  જી. બનાસકાંઠા

સરપંચ શ્રી  :- 9726746605 

તલાટી શ્રી  :- 9723299846 

કોમ્પુટર ઓ.શ્રી :-  9727659291

Back

રમીલાબેન ડી વારેચા

( સરપંચ શ્રી )

એમ.જી.મનસુરી

( તલાટી શ્રી )

જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd