Login

જગાણા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

જગાણા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૬ કિ.મી દુર જગાણા ગામ આવેલ છે.

  • જગાણા ગામ ની વસ્તી ૯૦૦૦ છે.
  • ગામમાં ૨ પ્રાથમિક શાળા, ૧ માધ્યમિક શાળા અને ૮ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામમાં પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૩ બોર અને ૪ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ને સમરસ પંચાયત એવોડ મળેલછે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર ,ગુરુ મહરાજ નું મંદિર અને હનુમાનજી નું મંદિર આવેલ છે.

વસંતભાઈ એસ દવે

( સરપંચ શ્રી )

હરેશભાઈ પી કરેણ

( ડે.સરપંચ શ્રી )

રીનાબેન જે ચૌધરી

( તલાટી શ્રી )

તેજલબેન જુઆ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd