Login

જસપુરીયા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

જસપુરીયા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૨ કિ.મી દુર જસપુરીયા ગામ આવેલ છે.

  • જસપુરીયા ગામ ની વસ્તી ૧૪૦૦ છે.
  • ગામમાં ૨ પ્રાથમિક શાળા અને ૨ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ નું મંદિર આવેલ છે.
     

મહેશભાઈ ધુળીયા

( સરપંચ શ્રી )

પ્રજાપતિ ચમનભાઈ આર

( ડે.સરપંચ શ્રી )

મનીષાબેન લોહ

( તલાટી શ્રી )

રમેશભાઈ ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd