Login

ખેમાણા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

ખેમાણા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૮ કિ.મી દુર ખેમાણા ગામ આવેલ છે.

  • ખેમાણા ગામ ની વસ્તી ૧૨૯૬ છે.
  • ગામમાં ૨ પ્રાથમિક શાળા અને ૧ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામમાં ૧ માધ્યમિક શાળા  આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર,રામાપીર નું મંદિર,વિરમાહરાજ નું અને ચામુંડા નું મંદિર આવેલ છે.

જીતુબેન કોરોટ

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી

( ડે.સરપંચ શ્રી )

મનિષાબેન લોહ

( તલાટી શ્રી )

પરેશભાઈ ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd