Login

કુંભલમેર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

કુંભલમેર ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૮ કિ.મી દુર કુંભલમેર ગામ આવેલ છે.

  • કુંભલમેર ગામ ની વસ્તી ૩૦૫૭ છે.
  • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા અને ૪ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામમાં ૧ માધ્યમિક શાળા આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૪ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાકાળીમાં નું મંદિર અને રખેમખાન નું મંદિર આવેલ છે.

ભારતીબેન વગડોદા

( સરપંચ શ્રી )

દેવાભાઈ મોગા

( ડે.સરપંચ શ્રી )

મનીષાબેન જુડાલ

( તલાટી શ્રી )

કાન્તીભાઈ ઠાકોર

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd