Login

કુંભાસણ ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

કુંભાસણ ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૫ કિ.મી દુર કુંભાસણ ગામ આવેલ છે.

  • કુંભાસણ ગામ ની વસ્તી ૫૦૧૭ છે.
  • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા, ૧ માધ્યમિક શાળા અને ૬ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૨ બોર અને ૩ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર અને ભવાની માતા  નું મંદિર આવેલ છે.

હંસાબેન ભરતભાઈ હાજીપુરા

( સરપંચ શ્રી )

પટેલ મંજુલાબેન એ

( તલાટી શ્રી )

કાંતીભાઈ ઠાકોર

( કોમ્પ્યુટર.ઓ.શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd