Login

લક્ષ્મીપુરા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

લક્ષ્મીપુરા

       ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકામાં થીઆશરે ૩ કી.મી ના અંતરે લક્ષ્મીપુરા ગ્રામ પંચાયત

        આવેલ છે.

·      ગામ ની વસ્તી ૫૪૦૦  છે.

·      ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા ૧માધ્યમિક શાળા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ૧ અને ૫ આંગણવાડી આવેલ છે.

·      ગામમાં ૧ આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·      ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·      ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·      ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા૨બોર અને ૧પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·      ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·      ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

·      ગામમાં જોવાલાયક ઉમિયામાતા નું મંદિર આવેલ છે. 

શ્રી અશોકભાઈ પટેલ

( સરપંચ શ્રી )

શ્રીમતી પી એ પ્રજાપતિ

( તલાટી શ્રી )

શ્રી સંજયભાઈ સુડીયા

( કોમ્પ્યુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd