Login

મડાણા (ડાં) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

મડાના.ડા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૫ કિ.મી દુર મડાણા(ડા) ગામ આવેલ છે.

  • મડાણા(ડા) ગામ ની વસ્તી ૧૫૯૨ છે.
  • ગામમાં ૩ પ્રાથમિક શાળા,૧ માધ્યમિક શાળા અને ૩ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૩ બોર અને ૧ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં ભેરવનાથ નું મંદિર આવેલ છે.

તારાબેન સીલાતર

( સરપંચ શ્રી )

રિન્કુબેન મોદી

( તલાટી શ્રી )

અંજના ચૌહાણ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd