Login

મડાણા(ગઢ) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

મડાણા(ગઢ)

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી ૨૮ કિમિ. મડાણા (ગઢ) ગ્રામ પંચાયત આવેલ છે.

·         ગામ ની વસ્તી ૭૬૬૫ છે.

·         ગામમાં ૩ પ્રાથમિક શાળા ૨માધ્યમિક શાળા અને ૭ આંગણવાડી આવેલ છે.

·         ગામમાં ૧ આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·         ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·         ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારાબોર અને ૩પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·         ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

·         ગામમાં રામજીમંદિર રામાપીર નું મંદિર અને અબજીમાંતા નું મંદિર આવેલ છે. ૨ તળાવ આવેલ છે.

શ્રી જેઠાભાઈ ધનાવાડીયા

( સરપંચ શ્રી )

ચૌહાણ આશિષ કે

( તલાટી શ્રી )

નીતાબેન દરજી

( કોમ્પ્યુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd