Login

પીરોજપુરા(ટા) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

પીરોજપુરા(ટા)

 

 ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરથી ૧૫ કિમી. ના અંતરે પીરોજપુરા(ટા) ગ્રામ પંચાયત આવેલ છે.

·         ગામ ની વસ્તી ૧૦૮૧ છે.

·         ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા અને ૧આંગણવાડી આવેલ છે.

·         ગામમાં ૧ આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·         ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·         ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા   બોર અને  પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·         ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

·         ગામમાં જોવાલાયક મહાદેવજી નું મંદિર અને ટાંકણી હનુમાન નું મંદિર આવેલ છે. ૧ તળાવ આવેલ છે.

 

 

ભગત લાલજીભાઈ હીરાભાઈ

( સરપંચ શ્રી )

જીતુભાઈ પટેલ

( તલાટી શ્રી )

ભગત નીલકેશ જે

( કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd