Login

રણાવાસ ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

રણાવાસ ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૬ કિ.મી દુર રણાવાસ  ગામ આવેલ છે.

  • રણાવાસ  ગામ ની વસ્તી  છે.
  • ગામમાં ૪ પ્રાથમિક શાળા અને ૬ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૪ બોર અને ૪ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં અંબાજી માતાનું મંદિર, વાઈટલ ફોર્સ આશ્રમ અને મસ્જીદ આવેલ છે.

ભોપાળસીંગ ચૌહાણ

( સરપંચ શ્રી )

હિતેશભાઈ વણકર

( તલાટી શ્રી )

નરેશભાઈ ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd