Login

સલ્લા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

સલ્લા

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી ૨૨ કિમિ. ના અંતરે સલ્લા ગ્રામ પંચાયત આવેલ છે.

·         ગામ ની વસ્તી ૪૦૦૦ છે.

·         ગામમાં ૧પ્રાથમિક શાળા અને ૫આંગણવાડી આવેલ છે.

·         ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·         ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·         ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા૧બોર અને ૧પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·         ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

·         ગામમાં જોવાલાયક મહાદેવ નું મંદિર અને ૨ તળાવ આવેલ છે. 

મંજુલાબેન રામજીભાઈ કોટડીયા

( સરપંચ શ્રી )

આર એન પજાપતિ

( તલાટી શ્રી )

પરમાર કાનજીભાઈ જે

( કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd