Login

સામઢી મો.વાસ ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

સામઢી મો.વાસ ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૨૫ કિ.મી દુર સામઢી(મો.વાસ) ગામ આવેલ છે.

  • સામઢી(મો.વાસ) ગામ ની વસ્તી ૧૦૦૦૦ છે.
  • ગામમાં ૭ પ્રાથમિક શાળા અને ૬ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામમાં ૧ આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર અને બહુચર નું મંદિર આવેલ છે.

કરણસિહ સોલંકી

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી delasaniya kanchanji radhuji

( ડે.સરપંચ શ્રી )

નીતાબેન ચાવડા

( તલાટી શ્રી )

ભરતસિંહ સોલંકી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd