Login

સુંઢા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

 • bg4
સૌજન્ય

સુંઢા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૨૨ કિ.મી દુર સુંઢા ગામ આવેલ છે.

 • સુંઢા ગામ ની વસ્તી ૨૫૦૫ છે.
 • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા,૧ માધ્યમિક શાળા અને ૧ આંગણવાડી આવેલ છે.
 • ગામમાં ૧ આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.
 • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
 • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
 • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
 • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
 • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ નું મંદિર અને મહાકાળી નું મંદિર આવેલ છે.
   

બાબુભાઈ ચૌધરી

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી

( ડે.સરપંચ શ્રી )

હિરલબેન ચૌધરી

( તલાટી શ્રી )

અશ્વિન ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd