Login

વેડંચા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

વેડંચા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૩ કિ.મી દુર વેડંચા ગામ આવેલ છે.

  • વેડંચા ગામ ની વસ્તી ૪૧૧૧ છે.
  • ગામમાં ૩ પ્રાથમિક શાળા, ૨ માધ્યમિક શાળા અને ૫ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૨ બોર અને ૩ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર અને રામપીર નું મંદિર આવેલ છે.

અશોકભાઈ ફોશી

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી કેશાબેન ઠાકોર

( ડે.સરપંચ શ્રી )

લીલાબેન ભટોળ

( તલાટી શ્રી )

મહેશભાઈ લોહ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd