Login

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૫ કી.મી દુર ચંડીસર ગામ ડિસા હાઇવે પર આવેલ છે.

  • ચંડીસર ગામ ની વસ્તી ૯૯૭૨ છે.
  • ગામમાં ૪ પ્રાથમિક શાળા , ૧૦ આંગણવાડી અને ૧ માધ્યમિક શાળા આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી ,પશુપાલનઅને જી.આઈ.ડી.સી. માં કામગીરી  છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  •  ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૫ બોર અને ૪ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામમાં મંદિર , મજીદ , દેરાસર અને ૨ તળાવ આવેલ છે.   

શ્રી દેવેન્દ્ર પી છાપિયા

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી કિશોર ગેલોત

( તલાટી શ્રી )

શ્રી ગોવિંદજી પી ગલવાડીયા

( કોમ્પુટર ઓ. )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd