Login

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

ગામનું ગૌરવ

સૌજન્ય

  શ્રી દેવેન્દ્ર પી છાપિયા

  ( સરપંચ શ્રી )

  શ્રી કિશોર ગેલોત

  ( તલાટી શ્રી )

  શ્રી ગોવિંદજી પી ગલવાડીયા

  ( કોમ્પુટર ઓ. )

  Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd