Login

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

સંપર્ક

સૌજન્ય

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત 

તા.પાલનપુર  જી. બનાસકાંઠા

સરપંચ શ્રી  :- 9426434555 

તલાટી શ્રી  :- 9925077117 

કોમ્પુટર ઓ.શ્રી :-  9723093670

Back

શ્રી દેવેન્દ્ર પી છાપિયા

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી કિશોર ગેલોત

( તલાટી શ્રી )

શ્રી ગોવિંદજી પી ગલવાડીયા

( કોમ્પુટર ઓ. )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd