Login

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

સહાય મેળવેલ લાભાર્થી

સૌજન્ય

અ.નં

યોજના

કુલ લાભાર્થી

ઇન્દિરા આવાસ યોજના –મકાન સહાય

૬૭

ઇન્દિરા આવાસ યોજના મકાન સુધારણા 

૨૬

સરદાર આવાસ યોજના રા.પ્લોટ  

૩૮

સરદાર આવાસ યોજનાતળે મકાન સહાય 

૧૪

આંબેડકર આવાસ યોજનાતળે મકાન સહાય  

૧૨

પં.દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના  

૩૮

વય વંદના વૃદ્ધ પેન્શન  

૪૨

નિરાધર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના   

૨૩

વિધવા સહાય   

૩૮

૧૦

માનવ ગરીબ યોજના   

૨૪

૧૧

માનવ કલ્યાણ યોજના  

૩૪

Back

શ્રી દેવેન્દ્ર પી છાપિયા

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી કિશોર ગેલોત

( તલાટી શ્રી )

શ્રી ગોવિંદજી પી ગલવાડીયા

( કોમ્પુટર ઓ. )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd