Login

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

ધાણધા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૬ કિ.મી દુર ધાણધા ગામ આવેલ છે.

  • ધાણધા ગામ ની વસ્તી ૪૫૦૦ છે.
  • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા, ૧માધ્યમિક શાળા અને ૪ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૨ બોર અને ૨ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાદેવ મંદિર અને અંબાજી નું મંદિર આવેલ છે.

રમીલાબેન ડી વારેચા

( સરપંચ શ્રી )

એમ.જી.મનસુરી

( તલાટી શ્રી )

જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd