Login

નાંદલા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : લાખણી

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

નાંદલા ગ્રામ પંચાયત


ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખણી તાલુકાથી આશરે ૨૦ કી.મી દુર નાંદલા ગામ આવેલ છે.

  • ગામ ની વસ્તી ૪૨૦૧ છે.
  • ગામમાં ૬ પ્રાથમિક શાળા અને ૧ માધ્યમિક  શાળા ૩ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૧ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં મહાકાળીનું મંદિર અને ચામુંડા માતા નું મંદિર આવેલ છે.

વાઘેલપ્રભાતબેન ઉપજી

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી આર.આર.વડીયા

( તલાટી શ્રી )

શ્રી વાઘેલા પુરાંણસિંગ પી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd