Login

સાંગલા ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

સાંગલા ગ્રામ પંચાયત

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાથી આશરે ૧૧ કિ.મી દુર સાંગલા ગામ આવેલ છે.

  • સાંગલા ગામ ની વસ્તી ૧૦૫૦ છે.
  • ગામમાં ૧ પ્રાથમિક શાળા અને ૧ આંગણવાડી આવેલ છે.
  • ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.
  • ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામના પાણી ના નિકાલ માટે ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.
  • ગામમાં પીવાના પાણી માટે  પંચાયત દ્રારા ૧ બોર અને ૧ પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરી દરેક ના ઘરે નળ કનેક્સન થી પાણી આપવામાં આવે છે.
  • ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.
  • ગામ ની અંદર જોવાલાયક સ્થળમાં શિવ મંદિર અને મેલડી માતાજીનું મંદિર આવેલ છે.

ભીલ રમેશભાઈ એમ

( સરપંચ શ્રી )

જે જે ઠાકોર

( તલાટી શ્રી )

ગૌસ્વામી ભરતપૂરી એચ

( કોમ્પુટર ઓ.શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd